فیلم اجرای سقف عرشه فولادی عرشه عرشه فولادی متال دک گلمیخ الیاف استاد ولدینگ فورمینگ عرشه فولادی قم کامپوزیت ورق با عرض مفید بالا

ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید.    
ژوئن 29, 2016

قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی AS DECK

در این فیلم بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی  AS DECK را مشاهده می کنید.  
ژوئن 28, 2016

نصب گلمیخ سقف عرشه فولادی

در این فیلم نصب و جرای گلمیخ سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید: