فیلم اجرای سقف عرشه فولادی عرشه عرشه فولادی متال دک گلمیخ الیاف استاد ولدینگ فورمینگ عرشه فولادی قم کامپوزیت ورق با عرض مفید بالا

ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ را مشاهده می کنید.  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

تخلیه ورق عرشه فولادی

در این فیلم تخلیه ورق عرشه فولادی را در پروژهای عظیم کشوری مشاهده می کنید:
ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را مشاهده می کنید: