ژوئن 29, 2016

تخلیه ورق عرشه فولادی

در این فیلم تخلیه ورق عرشه فولادی را در پروژهای عظیم کشوری مشاهده می کنید:
ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید.    
ژوئن 29, 2016

قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید: