مارس 3, 2017

سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی

هرچند مدت زیادی از رواج این نوع سقف در کشورمان نمی‌گذرد اما در واقع این سیستم اجرای سقف از سال 1939 و با تدوین یک استاندارد […]
مارس 3, 2017

گلمیخ عرشه فولادی

برشگیرها یا گل میخ‌های خاصی که در این نوع سقف استفاده می‌شود به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا، یکی دیگر نقاط قوت این نوع […]
مارس 3, 2017

سقف عرشه فولادی و عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی و عرشه فولادی دارای ویژگی منحصر بفردی است : حذف قالب بندی، در این سیستم قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان […]
مارس 3, 2017

مزیت های سقف عرشه فولادی

وزن و هزینه اجرای آن حداقل به میزان 10 تا 40 درصد کمتر از سقفهای معمول می باشد. عملکرد مرکب سقف باعث کاهش وزن اسکلت می […]