ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید: