تخلیه ورق عرشه فولادی

در این فیلم تخلیه ورق عرشه فولادی را در پروژهای عظیم کشوری مشاهده می کنید: