اجرای عرشه فولادی فاز دوم پروژه هتل بين المللی قم متراژ ٧٠٠٠٠ متر مربع

اجرای عرشه فولادی فاز دوم پروژه هتل بين المللی قم متراژ ٧٠٠٠٠ متر مربع