پروژه های اجرای سقف عرشه فولادی

 

پروژه های عرشه فولادی در قم، تهران و سراسر کشور (As Deck)

 

پروژه های اجرای سقف عرشه فولادی. متال دک گلمیخ الیاف استاد ولدینگ فورمینگ کامپوزیت ورق با عرض مفید بالا.