مزیت های سقف عرشه فولادی

وزن و هزینه اجرای آن حداقل به میزان 10 تا 40 درصد کمتر از سقفهای معمول می باشد.

عملکرد مرکب سقف باعث کاهش وزن اسکلت می گردد.

امکان افزایش فاصله تیرها تا 5/3 متر بدون نیاز به شمع بندی وجود دارد.

در این نوع سقف قالب بندی حذف شده و ورقهای عرشه در حین اجرا به عنوان قالب عمل می کنند.

نیازی به آرماتور کششی در این سقف نبوده و ورقهای عرشه پس ار گیرش بتن به عنوان فولاد کششی عمل خواهند کرد.

ورقهای عرشه با توجه به ظرفیت باربری بالائی که دارند سکوی مناسبی برای پرسنل در حین اجرا می باشند.

سرعت اجرا تا 10 برابر بیشتر از سقفهای معمول می باشد.

در این سیستم با توجه به حذف شمع بندی امکان بتن ریزی همزمان طبقات وجود دارد.

با توجه به شکل ورقها گرفتن ساپورت و عبور تاسیسات مکانیکی از زیر سقفها امکان پذیر می باشد.

در این نوع سقفها نگهداری و عمل آوری بتن به دلیل حفظ کامل آب بتن به نحو بسیار مناسبی انجام می گردد.

در ساختمانهای صنعتی، پارکینگها و بطور کلی فضاهائی که نیاز به سقف کاذب ندارند، زیبائی ورقهای گالوانیزه سطح تمام شده یکدست و مناسبی را ایجاد می نماید.

به دلیل استفاده از تجهیزات مدرن در بخشها تولید، نصب و جوشکاری کیفیت اجرا بسیار بالا می باشد.

فضای لازم جهت دپو و نگهداری مصالح به حداقل می رسد.

شاهد کاهش هزینه حمل و نقل مصالح خواهیم بود.

عرشه فولادي 09127475535 09127495823 عرشه فولادي قم ، عرشه قم ، عرشه فولادي تهران، گلميخ، متال دک، سقف عرشه، ورق عرشه فولادي عرشه الياف استاد ولدينگ فورمينگ کامپوزيت سقف عرشه فولادي ورق با عرض مفيد بالا.