الیاف سقف عرشه فولادی

الیاف سقف عرشه فولادی

الیاف فولادی باعث کاهش یا کنترل انقباض بتن میگردد به گونه ای که هر رشته الیاف مانند یک پل کوچک عمل کرده و مانع ایجاد ریز ترک در سطح بتن میگردد که کنترل ترک های ریز مانع تبدیل آن به ترک های بزرگ می گردد. معمولا مقدار الیاف مصرفی بین 15 تا 50 کیلوگرم در متر مکعب می باشد . شما می توانید الیاف دارای گواهینامه مقاومت در برابر حریق از موسسه UL برای سقف عرشه فولادی را تهیه نمایید.

افزایش مقاومت در برابر ترکهای ، بعد از خشک شدن ، مقاومت در برابر انفجار بسیار بالا (انجام اصلاح درشکست ترکها )
ایجاد نیروی پس تنیدگی بعد از وقوع انفجار، افزایش ماندگاری ودوام، افزایش پایداری در زمان از ویژپی های این الیاف می باشد. الیاف فولادی را می توان در ساخت تونل ها ، سدها ، نیروگاها ، جاده های اسفالت بتنی ، عرشه پل ها و سدها ، تراورس های راه آهن ، کف سازی های تجاری و صنعتی ، باند فرودگاه ،سقف های عرشه فولادی استفاده نمایید.

به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده است. دلیل این کاربرد گسترده مزایای بیشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الیاف فولادی در جسم بتن می‌باشد. با توجه به این مزایای مهم در خواص بتن، تولید و کاربرد الیاف فولادی در کشورهای صنعتی جهان از طیف وسیعی برخوردار شده است، بطوریکه در حال حاضر انواع الیاف فولادی با مشخصات فنی و کاربری‌های گوناگون بطور صنعتی تولید انبوه می‌گردد. بتن مسلح با الیاف فولادی شامل یک کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح سنگی، آب و همچنین درصدی از الیاف فولادی کوتاه می‌باشد که بطور درهم و کاملاً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده که وجود الیاف فولادی مشخصات بتن را نسبت به حالت خالص بهبود می‌بخشد. همه این ها بخش کوچکی از ویژگی های الیاف عرشه فولادی می باشد.

عرشه شایان گستر 09127475535 ,  09127495823 !